Cirkulationsdisk 12Kg

Artikelnummer: 11410

Ett högkoncentrerat flytande cirkulationsdiskmedel för glas, porslin, plast, silver och rostfritt. Avsett för mjukt till medelhårt vatten. Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner och undvik över-/underdosering. Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk.

Cirkulationsdisk löser effektivt svåra fläckar och avlagringar. Miljömärkt med Svanen.

Teknisk data

Ingredienser<5 % polykarboxilater, <5 % fosfonat.
Total hållbarhet730 dagar
Märkningar Nordic swan
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd med visir.
Faroangivelser Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller.
Ph14 i koncentrat, ca 11 brukslösning
DoseringMjukt vatten: ca 1-2 ml/liter vatten

Filer

Högupplösta bilder