Cirkulationsdisk Livs 31Kg

Artikelnummer: 11431

Ett högkoncentrerat flytande cirkulationsdiskmedel anpassat för diskning inom livsmedelsindustrin. Kan även användas för blötläggning.

Cirkulationsdisk Livs löser effektivt svåra fläckar och avlagringar.

Teknisk data

IngredienserKomplexbildare, silikater och kaliumhydroxid.
Total hållbarhet730 dagar
Märkningar Good eco-choice/Falcon
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd med visir.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
DoseringMjukt vatten 1,5 gram/liter
Ph14 i koncentrat, ca 11,5 brukslösning.

Filer

Högupplösta bilder