Fördisk 5Kg

Artikelnummer: 210

Fosfatfritt fördiskmedel som effektivt löser fett-, protein-, kaffe- och tefläckar. Skonsamt mot diskgodset.

Teknisk data

Ingredienser5-15% syrebaserade blekmedel, <5% polykarboxilater, nonjontenser, enzymer.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph10,5 i brukslösning
Dosering1,5-2 gram/liter vatten

Filer

Högupplösta bilder