Grillfix 0,5L

Artikelnummer: 155

För rengöring av ugnar, grillar och grillgaller. Tar effektivt bort fett, sot och fastbränd beläggning.

Starkt alkalisk produkt som effektivt löser fastbränd beläggning.

Teknisk data

IngredienserNonjoniska tensider <5%.
Total hållbarhet730 dagar
Skyddsangivelser Vid risk för stänk i ögonen använd skyddsglasögon.
Faroangivelser Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller.
Phi koncentrat ca 14.
DoseringAnvänds i koncentrat.

Filer

Högupplösta bilder