Lifeclean Electrostatic Sprayer Vp200Es

Artikelnummer: 400209

Victory VP200ES är världens första trådlösa elektrostatiska spruta.
Den erbjuder den idealiska vattenbaserade sprutlösningen för desinfektion, luktkontroll och skadedjursbekämpning i alla hälso- och kliniska miljöer.

Genom att använda patenterad elektrostatisk teknik, ger VP200ES jämn och total täckning till alla vertikala och horisontella ytor, med sin 3D-omslagseffekt.

Detta mångsidiga, bärbara och kostnadseffektiva system gör det möjligt för användaren att arbeta snabbt och effektivt.

Den maximerar prestandan hos den valda vätskan medan den täcker ett stort område och tar bort behovet av att torka ner ytor och föremål efter applicering.