CLEANING MADE IN SWEDEN SINCE 1973

Quality and Eco-friendly chemicals from Sweden

PLS har över 45 års erfarenhet av utveckling och tillverkning av kemprodukter i alla kategorier. I vår ISO-certifierade fabrik i Skövde tillverkar vi vårt kem med tensider enbart från naturliga råvaror. Därifrån levereras det till kund utan långa transporter genom Europa. Så här har vi alltid jobbat. Miljö och hållbarhet har varit våran vardag sedan långt innan koncept som ISO, C2C och svanar blev vedertagna.

Du kan läsa mer om vårt hållbarhetarbete här.

Latest News

In order not to miss any news in the future, you can subscribe to our newsletter. Twice a year we provide you with information, product news and updates from the chemical plant in Skövde. Please note that the newsletter is in Swedish.

Product Catalogue

Our product catalogue is filled to the brim with our entire line of cleaning and hygine chemicals for all applications, together with useful tips and information. Please not the catalogue is in Swedish only.