HÅLLBARHET

PLS har sedan starten 1973 drivits med ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi lägger stor vikt vid hur våra produkter tas fram, förpackas och transporteras. För oss är hållbarhet även att produkten används rätt ute hos kund.

Vad vi vill

PLS ska vara i framkant för hållbarhet inom vår bransch i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling.
Läs mer

Vad vi gjort

Ända sedan starten 1973 har PLS jobbat med omsorg för miljön och användaren, och på vägen nått en mängd milsolpar.
Läs mer

Vad vi gör

Vi jobbar kontinuerligt för att utvecklas och har flera övergripande strategier för arbetet mot en renare morgondag.
Läs mer

Hållbarhetspolicy

Vår hållbarhetspolicy innebär att vi ur ett helhetsperspektiv styr och sätter mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet. Vi lägger stor vikt vid val av råvaror och premierar förnyelsebarhet, nedbrytbarhet och att arbetsmiljön vid tillverkning och användning är bästa möjliga. Vi ska värna om vårt jordklot och våra medmänniskor, och dra vårt strå till stacken för ett hållbart samhälle och en friskare natur.

I vår hållbarhetspolicy finns även exempel på vad vi gjort hittills för att komma närmare FN:s mål, samt vad vi har för åtgärder och mål satta för framtiden. Du kan ladda ner dokumentet nedan. 

Miljöcertifieringar

Vi verkar för ett långsiktigt och målmedvetet miljöarbete vid tillverkning, distribution och produkthantering. Vi tar hänsyn till våra produkters hela livslängd, från råvara till återvinning. Gällande miljölagstiftning och andra myndighetskrav ska följas med bred marginal. Vi är sedan lång tid certifierade enligt ISO 14001 och ISO 9001, och vi har i dagsläget över 200 produkter miljöcertifierade av Svanen, Bra Miljöval och Astma- & Allergiförbundet.

Vad vi vill

PLS ska vara i framkant för hållbarhet inom vår bransch i Europa och aktivt bidra till en hållbar utveckling. Vi tar vetenskapliga bevis att mänsklig aktivitet accelererar klimatförändringarna på allvar. För att bidra till den globala agendan ska vi därför styra och sätta mål för verksamheten i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling och det internationella klimatavtalet. 

Vi lägger stor vikt vid val av råvaror och premierar förnyelsebarhet, nedbrytbarhet och att arbetsmiljön vid tillverkning och användning är bästa möjliga. PLS använder aldrig giftiga, farliga eller CRM-klassade råvaror. Vi ska värna om vårt jordklot och våra medmänniskor, och dra vårt strå till stacken för en hållbar miljö och en friskare natur.

Vad vi gjort

PLS har alltid drivits med ett tydligt hållbarhetsfokus. Vi var tidigt ute med att miljöcertifiera vår fabrik i enlighet med ISO 14001, och har därutöver bland annat: 

  • Etablerat över 200 miljömärkta produkter på marknaden.
  • Ökat andelen återvunnen plast (PCR) i våra förpackningar från 20% till 100%.
  • Effektiviserat och optimerat våra transporter med miljöklassad fordonsflotta

Du kan läsa om fler milstolpar i vår hållbarhetspolicy.

Vad vi gör

Hållbarhetsarbetet är långt ifrån över, och på PLS jobbar vi kontinuerligt för att utvecklas. Vi jobbar lyhört och satsar på nya innovativa miljöalternativ, samtidigt som vi utbildar våra kunder i användningen av våra produkter för att få så effektiv dosering, arbetsmiljö och så hållbart städresultat som möjligt.

I vår hållbarhetspolicy kan du läsa om samtliga våra övergripande strategier för att fortsätta lyckas inom FN:s tre  områden –  social-, ekologisk-, och ekonomisk hållbarhet.