Tillbehör

Vi tillhandahåller även ett litet antal tillbehör för att kunna utnyttja våra produkter på bästa sätt. Samtliga har passerat våra hårda kvalitetskrav och innefattar bland annat vår populära klassiker Larrymoppen och smarta beröringsfria dispensers för dispensering av tvål eller handsprit. Vi har fler tillbehör än vad som listas nedan, se din prislista eller kontakta din säljrepresentant för fullständigt utbud.