PLS expanderar

För att fortsatt kunna vara en bra leverantör av högkvalitativa produkter, och samtidigt bemöta en allt större efterfrågan, är PLS verksamhet under ständig utveckling.

Att fortsatt förstärka vårt arbete inom hållbarhet prioriterar vi högt. Vi har nyligen förstärkt vår back office med ytterligare en kemist, för att kunna utveckla nya produkter samt bibehålla kraften i vårt hållbarhetsarbete. Processen att byta ut vårt plastemballage till återvunnen plast har en fin utveckling. Vi har som ambition att successivt nå 100% återvunnen plast i alla våra emballage under 2021. Den stora utmaningen kring detta är att det för tillfället råder en brist på återvunnen plast kontra efterfrågan. Också värt att notera är att alla tensider som vi använder i våra rengörings- och hygienprodukter kommer från växtriket, vilket har varit ett naturligt val för oss i vårt hållbarhetsarbete sedan många år tillbaka.

Under våren 2021 bygger vi ut vår fabrik i Skövde, vilket kommer göra plats för större produktionsytor och lager. Utöver detta kommer vi även göra ytterligare investeringar i vår maskinpark, som i slutändan kommer leda till högre leveranssäkerhet och fortsatt produktkvalitet på proffsnivå.

Vänliga hälsningar,
Marcus Dyberg, VD PLS AB