Alkalisk Avfettning 25L

Avfettnings- och rengöringsmedel för alla typer av fordon t.ex. entreprenadmaskiner, personbilar, lastbilar och truckar m.m. Används även i kombimaskiner/sprayer för borttagning av t.ex. handbollsklister. Löser effektivt olja, sot och smuts utan negativa miljöeffekter eller skador på underlaget.

25l | art.nr: 12325

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriumhydroxid, tensid, natriummetasilikat, amid och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och vid risk för stänk i ögonen använd även skyddsglasögon.
Faroangivelser Orsakar allvarlig frätskador på hud och ögon.
Ph ca 12 i koncentrat och ca 10 i brukslösning.
Dosering För avfettning/fordonsrengöring: 5% lösning