Allfix Combi 1L

Ett lågskummande lätt alkaliskt rengöringsmedel utan parfym. Framtaget speciellt till combiskurmaskiner för daglig rengöring och underhåll av golv inom kontor, industrier, sjukhus, skolor m.m. Kan även användas för moppimpregnering i tvättmaskin.

Utan färg & parfym | art.nr: 1103

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, lösningsförmedlare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkning Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,5 i koncentrat, ca 8,5 i brukslösning.
Dosering Daglig städning: 10 ml till 10 liter vatten.