Allfix Combi 25L

Ett lågskummande lätt alkaliskt rengöringsmedel utan parfym. Framtaget speciellt till combiskurmaskiner för daglig rengöring av golv inom kontor, industrier, sjukhus, skolor m.m. Kan även användas för moppimpregnering i tvättmaskin.

Utan färg & parfym | art.nr: 1108

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, lösningsförmedlare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,5 i koncentrat, ca 8,5 i brukslösning.
Dosering Daglig städning: 10 ml till 10 liter vatten.