Allrent 1,5 L

Svanenmärkt alkalisk rengöringsprodukt som löser fett och smuts effektivt på alla tvättbara ytor. Ingen eftertorkning behövs. Kan användas på alla tvättbara ytor, såsom golv, målade ytor, kakel, handfat, badkar, fönster m.m. Tänk på miljön – var noga med doseringen.

Med parfym | art.nr: 11032

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tvål, nonjoniska tensider, polykarboxylat, parfym < 5%.
Total hållbarhet 1 095 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph I konc. 9,5 och i brukslösning ca 8.
Dosering 50 ml till 5 liter vatten.