Aqua Alkalisk 5L

Specialprodukt för rengöring i och runt bassänger, pooler och duschutrymmen. Stör inte klorbalansen och reningsfiltrens funktion. Löser effektivt hud-, tvål- och fettavlagringar. Kan appliceras både manuellt, skummas och köras i kombimaskin. Vid behov av kalkborttagning/kalkhämmare använd Aqua Sur periodiskt.

Utan parfym | art.nr: 17202

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriummetasilikat, kaliumhydroxid och anjonisk tensid.
Total hållbarhet 1 095 dagar
Skyddsangivelser Ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Ph 11,5 i koncentrat, ca 9 i brukslösning.
Dosering Se anvisningar.