Aqua Alkalisk 5L

Specialprodukt för rengöring i och runt bassänger, pooler och duschutrymmen. Stör inte klorbalansen och reningsfiltrens funktion. Löser effektivt hud-, tvål- och fettavlagringar. Kan appliceras både manuellt, skummas och köras i kombimaskin. Vid behov av kalkborttagning/kalkhämmare använd Aqua Sur periodiskt.

Utan parfym | art.nr: 17202

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriummetasilikat, kaliumhydroxid och anjonisk tensid.
Total hållbarhet 36 månader
Skyddsangivelser Använd ögonskydd och handskar.
Faroangivelser Fara. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon
Ph 13 i koncentrat, ca 11 i brukslösning.
Dosering Se anvisningar.