Aqua Sur 5L

Specialprodukt för tensidfri avkalkning/kalkhämning i och runt bassänger, pooler och duschutrymmen utan att störa klorbalansen och reningsfiltrens funktion. Kan appliceras både manuellt, skummas på ytorna och köras i kombimaskin. Mycket effektiv mot kalk.

Utan parfym | art.nr: 17203

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriummetasilikat, kaliumhydroxid och anjonisk tensid.
Total hållbarhet 1 095 dagar
Skyddsangivelser Ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Ph 2,5 i koncentrat, ca 4 i brukslösning.
Dosering Se anvisningar.