Betongförstärkare 10L

Ger en kemikalieresistent och dammfri yta på obehandlade betonggolv. Förstärker betongen upp till 5 gånger. Impregnerar och dammbinder. Appliceras med mopp eller sprayas ut. Används i kombination med Stengrund.

Utan parfym | art.nr: 19033

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Silikater och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 11,5 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat, 2-3 tunna lager.