Cirkulationsdisk 12kg

Ett högkoncentrerat, flytande cirkulationsdiskmedel för glas, porslin, plast, silver och rostfritt. Löser effektivt svåra fläckar och avlagringar. Avsett för mjukt till medelhårt vatten. Diska i mesta möjliga mån fulla maskiner och undvik över-/underdosering. Diska vid lägsta möjliga temperatur som resulterar i hygienisk disk. Svanenmärkt.

12 kg | art.nr: 11410

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser <5 % polykarboxilater, <5 % fosfonat.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd med visir.
Faroangivelser Fara! Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara korrosivt för metaller.
Ph 14 i koncentrat, ca 11 brukslösning
Dosering Mjukt vatten: ca 1-2 ml/liter vatten