Cirkulationsdisk Livs 31kg

Ett högkoncentrerat flytande cirkulationsdiskmedel anpassat för diskning inom livsmedelsindustrin. Löser effektivt svåra fläckar och avlagringar. Kan även användas för blötläggning.

31 kg | art.nr: 11431

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Komplexbildare, silikater och kaliumhydroxid.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Bra miljöval/Falken
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och skyddsglasögon eller ansiktsskydd med visir.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Dosering Mjukt vatten 1,5 gram/liter
Ph 14 i koncentrat, ca 11,5 brukslösning.