Cleaner 1L

Kraftfullt och snabbverkande rengöringsmedel för daglig rengöring samt fläckborttagning. Starkt fettlösande, har bakteriehämmande egenskaper och är anpassad för användning inom alla typer av områden, från industri- till köksmiljöer. Löser effektivt fläckar av olja, fett, sot, klister, bläck tusch m.m. Fri från lutpreparat och lämnar inga rester. Undvik att använda på målade ytor.

1L | art.nr: 1201

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, lösningsföremedlare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 11 i koncentrat, ca 10 i brukslösning.
Dosering Daglig städning: 20 ml till 10 liter vatten.