Desifin 70% Gel 1L

Gelad, 70%-ig handdesinfektion för alla typer av yrkesgrupper såsom sjukvård, livsmedel, städ- och dagispersonal m.m. Massera in händerna ordentligt, var noggrann mellan fingrarna och vid nagelbanden. Effektivt bakterie- och virushämmande. Gör dina händer bakteriefria utan att kladda för mycket eller torka ut dina händer. Smidig som refill till vår Dispenser Fair och Doseringsstation.

Utan parfym | art.nr: 1053

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, carbomer och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning krävs.
Faroangivelser Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.