Desifin 75% 1L Dispensopack

Gelad handdesinfektion med alkoholhalt 75% för alla typer av yrkesgrupper såsom sjukvård, livsmedel, städ- och dagispersonal m.m. Effektivt bakteriehämmande enligt EN-standard 1500.  Kladdar inte och torkar inte ut dina händer. Kladdar inte och torkar inte ut dina händer. Dispensopack avsedd för tvålhållare etc.

Gel | art.nr: 10614

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, carbomer och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning krävs.
Faroangivelser Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.