Desifin 85% 500ml

Handdesinfektion med alkoholhalt 85% för alla typer av yrkesgrupper såsom sjukvård, livsmedel, städ- och dagispersonal m.m. Effektivt bakterie- och virushämmande (inklusive Corona/Covid-19) enligt EN-standarder 1500 och 14476.  Kladdar inte och torkar inte ut dina händer. Levereras med pump.

Gel | art.nr: 10616

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, carbomer och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning krävs.
Faroangivelser Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.