Desifin 85% 600ml

Handdesinfektion med alkoholhalt 85% för alla typer av yrkesgrupper såsom sjukvård, livsmedel, städ- och dagispersonal m.m. Effektivt bakterie- och virushämmande (inklusive Corona/Covid-19) enligt EN-standarder 1500 och 14476.  Kladdar inte och torkar inte ut dina händer. Levereras med pump.

Gel | art.nr: 1050

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Tunn | art.nr: 1059

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

 

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, (glycerin/carbomer) och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning krävs.
Faroangivelser Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.