Desifix 1L

Ytdesinfektion för desinficering och lättare rengöring av golv, väggar, verktyg, m.m. inom livsmedelsindustri, sjukvård och andra verksamheter. Behöver inte eftersköljas eller torkas upp. Ett effektivt bakteriedödande desinfektionsmedel som inte bleker eller missfärgar underlaget. Verkar även lätt rengörande.

Utan parfym | art.nr: 1031

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol och denatureringsmedel.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid handskar.
Faroangivelser Mycket brandfarlig vätska och ånga. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 7 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.