Diskfix 5kg

Svanenmärkt, högkoncentrerat maskindiskmedel för alla typer av diskgods. Anpassat för alla typer av diskmaskiner, från bänkdiskmaskiner till storköksmaskiner. Fosfat- och klorfritt. Löser effektivt fett, proteiner, kaffe- och tefläckar utan att förstöra glansen.

5 kg | art.nr: 204

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 5-15% syrebaserade blekmedel <5% polykarboxilater, nonjontensider, enzymer.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid handskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,5 i brukslösning
Dosering Se produktblad