Disktabs Standard

Svanenmärkta disktabletter med vattenlöslig folie för alla typer av diskgods. Anpassat för alla diskmaskiner, från bänkdiskmaskiner till storköksmaskiner. Löser fett, proteiner, kaffe- och tefläckar. Fosfatfritt och skonsamt mot diskgodset. Stäng asken efter användning. Effektiv från 50 °C.

100 st/förp. | art.nr: 20405

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 5-15% syrebaserade blekmedel, <5% nonjontenser, polykarboxylater, enzymer (amylase, protese).
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar vid upprepad kontakt, ögonskydd om det finns risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,8
Dosering 1 tablett per disk