Doftförbättrare 0,25L

Doftförbättrare som maskerar dålig lukt för en fräschare innemiljö. Finns med uppfriskande doft av Citron eller Äpple.

Citron | art.nr: 14607

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Äpple | art.nr: 351

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

 

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol, tensid och parfym.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd vid risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 8 i koncentrat.
Dosering Från 10% lösning.