Fälgtvätt 5L

Ett högkoncentrerat, alkaliskt avfettningsmedel speciellt framtaget för fälgrengöring. Tar bort sot, oxider samt ingrodd smuts från bromsbelägg. Skadar inte aluminium.

5l | art.nr: 14215

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, natriumhydroxid, lösningsförmedlare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och vid risk för stänk i ögonen använd även skyddsglasögon.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph ca 12 i koncentrat och ca 10 i brukslösning.
Dosering Spraya på en 50%-ig lösning.