Fläcksalt 1,5kg

Blekmedel och fläckborttagningsmedel för alla typer av textilier. Löser även de svåraste fläckar av t.ex. rödvin och blåbär. Bevarar vita kläder vita. Tänk på att produkten innehåller blekmedel, vilket medför en viss risk för blekning av kulörtvätt.

Utan parfym | art.nr: 2080

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriumperkarbonat, natriumkarbonat och nonjontensider.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Undvik kontakt med hud och ögon.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 10,5 i brukslösning.
Dosering 30 ml till 3-5kg tvätt.