Fördisk 5kg

Fosfatfritt fördiskmedel som effektivt löser fett-, protein-, kaffe- och tefläckar. Skonsamt mot diskgodset.

5 kg | art.nr: 210

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser 5-15% syrebaserade blekmedel, <5% polykarboxilater, nonjontenser, enzymer.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid handskar och undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,5 i brukslösning
Dosering 1,5-2 gram/liter vatten