Golvgrund 5L

För grundbehandling/porfyllning av plast- och linoleumgolv. Skapar en hållbar yta med god vidhäftning för vidare behandling med PLS golvvårdsprodukter. Räcker till ca 50-100 m2/liter.

5L | art.nr: 1135

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Acrylcopolymer, polyetenvax, mjukningsmedel och emulgatorer.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar.
Faroangivelser Ingen varningsmärkning
Ph 9 i koncentrat
Dosering 50% till koncentrat