Grovfix 25L

För all typ av industristädning och grovrengöring, från daglig rengöring till storstädning. Rengör med kraft alla typer av golv, maskiner, bänkar m.m. Löser alla typer av olja och smuts effektivt. Skonsam mot underlaget och uppfyller kraven för Svanenmärkning.

Utan parfym | art.nr: 11295

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 11,5 i koncentrat, ca 10 i brukslösning.
Dosering Daglig rengöring: 10 ml till 10 liter vatten