GS-13 Avfettning 5L

Ett koncentrerat, alkaliskt rengöringsmedel för rengöring av maskiner, båtkapell, pooler, karosser m.m. Avfettar effektivt metallytor och rengör ytor nedsvärtade av sot, utan att skada underlaget. GS-13 är även miljömässigt fördelaktig tack vare sin effektivitet vid låga doseringar.

5l | art.nr: 1225

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, lösningsförmedlare, komplexbildare, färg och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd ögonskydd om det finns risk för stänk. Använd skyddshandskar vid långvarig hantering.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph pH 11,3 i koncentrat, ca 10 i brukslösning.
Dosering 1% – 20% lösning