Indufix 1L

Grovrengöring för industriell miljö, för borttagning av fett, olja, proteiner och sot. Rengör golv, väggar, tak, maskiner och utrustning. Fungerar även bra vid saneringar och för rengöring av målade ytor innan ommålning. Obs! Kan skada aluminium, glas och galvade ytor, Skölj efter användning på dessa ytor.

Utan parfym | art.nr: 1973

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Kaliumhydroxid, natriummetasilikat och tensider.
Total hållbarhet 1 095 dagar
Skyddsangivelser Skyddsglasögon och handskar vid risk för stänk/kontakt.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph 13,5 i koncentrat, ca 11 i brukslösning.
Dosering Se anvisningar.