Kalkfix Extra 1L

Specialprodukt för borttagning av mycket svåra kalk, rost eller andra beläggningar på rostfritt, stål, kakel, klinker och sanitetsgods. Passar bra att användas till avrostningsbad. Produkten är trögflytande för bra vidhäftning och är till viss del självverkande, löser effektivt kalk, rost, färg, cement eller andra beläggningar. Obs! Använd inte på mosaik eller marmor och tänk på att skölja rikligt efter användning och använd rätt skyddsutrustning.

Utan parfym | art.nr: 1067

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Biologiskt lätt nedbrytbara tensider, komplexbildare och fosforsyra.
Total hållbarhet 365 dagar
Skyddsangivelser Handskar och skyddsglasögon.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph Ca 0,5 i koncentrat ca 1,5 i brukslösning.
Dosering Från 10% till koncentrat beroende på behov