KitchenTab 1 – Care & Descaling

Högkoncentrerad och effektiv tablett för skötsel och avkalkning av ugnar, fritöser, stekbord etc. Effektiv mot smuts och kalkbeläggningar samt för att förebygga kalkavlagringar. Placeras i ugnens rengöringsfack. Kan också användas för avkalkning av diskmaskiner. Lättåtervunnen förpackning.

70 st/förp. | art.nr: 66051

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Sulfaminsyra 50 -100 %, Maleinsyra 10 < 25 %, Natriumkarbonat 2,5 < 10 %
Total hållbarhet 1 825 dagar
Skyddsangivelser Skyddshandskar. Ögonskydd om risk finns för stänk i ögonen.
Faroangivelser Orsakar hudirritation. Orsakar allvarlig ögonskada. Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Ph Ca 1,5 i färdig brukslösning.
Dosering Se anvisning.