KitchenTab 12 – Cleaning

Högkoncentrerad och effektiv alkalisk tablett för rengöring av ugnar, fritöser, stekbord etc. Tar bort fett, smuts olja m.m. För kommersiella ugnar: placera inuti ugnen bredvid fläkten. Upplöses i kokande i vatten i t.ex fritöser eller på stekbord. Lättåtervunnen förpackning.

70 st/förp. | art.nr: 66052

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriumhydroxid 50 -100 %, Natriumkarbonat 2,5 < 10 %.
Total hållbarhet 1 825 dagar
Skyddsangivelser Skyddshandskar. Ögonskydd om risk finns för stänk i ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögonskador. Kan etsa metaller. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph Ca 13,5 i färdig brukslösning.
Dosering Se anvisningar.