Köksfix Spray 750ml

Effektiv rengöringsspray för köket i färdigblandad brukslösning – bara att spraya och torka! Löser effektivt smuts, fett och olja och efterlämnar en fräsch doft.

Med parfym | art.nr: 301706

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Nonjoniska tensider, anjoniska tensider, parfym <5%.
Total hållbarhet 730 dagar
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar vid långvarig användning. Undvik kontakt med ögonen.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,5 i koncentrat.
Dosering Används i koncentrat.