Kylarglykol 5L

Kylarglykol för bensin och dieselmotorer, samt för motorer med aluminiumtoppar. Skyddar mot isbildning i kylsystemet samt korrosion.

5l | art.nr: 1405

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etylenglykol.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar vid långvarig hantering.
Faroangivelser Skadligt vid förtäring. Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering vid förtäring.
Ph 10 i koncentrat och ca 10,1 i brukslösning.
Dosering Se doseringsanvisningar.