Långtidsverkande Desinfektion 25L

Långtidsverkande ytdesinfektionsmedel för livsmedelsindustrin samt inom sjukvården. Effektivt bakteriedödande ytdesinfektionsmedel som lämnar en bakteriefri yta efter sig utan att bleka eller missfärga underlaget. För desinficering av golv, väggar,verktyg, m.m. Verkningstidens längd är beroende på vilken typ av underlag det appliceras på.

Utan parfym | art.nr: 1725

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Etanol, isopropanol och kvartära ammoniumföreningar.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid handskar.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation. Irriterar huden.
Ph ca 7 i koncentrat.
Dosering Från 5% lösning.