Livsrent 25L

Alkaliskt skumrengöringsmedel för daglig rengöring av kakel, klinker, porslin och rostfritt inom livsmedelsindustrin. Effektiv för grovrengöring av fritöser, grillar m.m. Kan även användas inom sanitära utrymmen. Har högt rengörande egenskaper även vid låga temperaturer. Kan med fördel användas i rengöringsbad. Aluminiumsäkert i brukslösning.

Utan parfym | art.nr: 12425

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, komplexbildare, natriumhydroxid och kaliumhydroxid.
Total hållbarhet 365 dagar
Skyddsangivelser Handskar och skyddsglasögon vid risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Ph 12,5 i koncentrat, ca 11,5 i brukslösning.
Dosering Se anvisningar.