Livsrent Extra 25L

För rengöring av golv, väggar samt ytor som kakel, rostfritt, klinkerplattor, fritöser, grillar, m.m. inom livsmedelsindustrin. Har högt rengörande egenskaper, även vid låg temperatur och kan med fördel användas i rengöringsbad. Desinficerande verkan.

Utan parfym | art.nr: 1984

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Natriumhydroxid, kaliumhydroxid, tensider och natriumhypoklorit.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Ph ca 14
Dosering Från 0,5-10%:ig lösning