Moppgard 10L

Flytande konserveringsmedel som förhindrar tillväxt av bakterier i moppar, svabbgarn och dukar. Skadar inte känsliga mikromoppar. Används framförallt via automatdoseringsutrustning.

Utan parfym | art.nr: 1971

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Kvartära ammoniumföreningar, isopropanol och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph 10,5 i koncentrat.
Dosering 20 ml till 10 liter vatten.