Moppgard 25L

Flytande konserveringsmedel som förhindrar tillväxt av bakterier i moppar, svabbgarn och dukar. Skadar inte känsliga mikromoppar. Används framförallt via automatdoseringsutrustning.

Utan parfym | art.nr: 19225

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Kvartära ammoniumföreningar, isopropanol och vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar.
Faroangivelser Irriterar huden. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Dosering 20 ml till 10 liter vatten.
Ph 10,5 i koncentrat.