M&Ren Alkalisk Sanitetsrent 5L

Alkaliskt sanitetsrengöringsmedel för daglig rengöring av alla sanitära utrymmen såsom toaletter och duschutrymmen. Löser effektivt alla typer av smuts och avlagringar. Efterlämnar en blank och ren yta och har kalkhämmande egenskaper.

Med parfym | art.nr: 70013

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Utan parfym | art.nr: 70087

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

 

Teknisk data

Ingredienser Biologiskt lätt nedbrytbara tensider, citronsyra, salt, (parfym) och vatten.
Total hållbarhet 24 månader
Märkningar Svanen
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar. Använd skyddsglasögon vid risk för stänk.
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph pH 9 i koncentrat, pH ca 8 i brukslösning.
Dosering Normal rengöring: 40 ml till 10 liter vatten.