M&Ren Såpa 5L

Ett högkoncentrerat specialanpassat flytande rengöringsmedel (ciprengöring) för slutna system inom livsmedelsindustrin. Löser effektivt alla typer av beläggningar som uppstår i rörsystem och tankar.

5l | art.nr: 70069

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Fettsyra, alkali, färg, parfym, vatten.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd Skyddshandskar
Faroangivelser
Dosering Daglig rengöring 10-20 ml i 10 liter vatten
Ph pH 10 i koncentrat. ca 9 brukslösning.