Oilfix 1L

För motortvätt och avfettning samt borttagning av tjära och asfalt på alla typer av fordon. Löser effektivt olja, sot och smuts utan att skada underlaget. Aromatfri. Produkten bör på grund av dess något negativa miljöprofil endast användas för punktrengöring.

1l | art.nr: 1341

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Tensider, n-paraffiner och propylenglykoleter
Total hållbarhet 1 095 dagar
Skyddsangivelser Använd alltid skyddshandskar. Vid risk för stänk ska skyddsglasögon användas.
Faroangivelser Hälsoskadlig, kan ge lungskador vid förtäring.
Dosering Används i koncentrat.
Ph ca 7 i koncentrat.