Overalltvättmedel 5kg

Grovtvättmedel för mycket svårt nedsmutsad tvätt inom industri, lantbruk och verkstad. Löser effektivt svåra fläckar och efterlämnar inga rester i textilierna och ger bra totalekonomi. Följ plaggens tvättråd.

Utan parfym (fosfatfritt) | art.nr: 2105

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Syrebaserade blekmedel 5-15 %, nonjoniska tensider, tvål, enzym (subtilisin) < 5 %. Innehåller även: Natriummetasilikat, natriumkarbonat.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar och ögonskydd.
Faroangivelser Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan orsaka irritation i luftvägarna. Kan vara korrosivt för metaller.
Ph ca 11 i brukslösning.
Dosering Se anvisningar.