Pb Extra 1L

För effektiv borttagning av alla typer av golvpolish, även i flera lager. Extremt koncentrerat medel som är framtaget för proffsanvändning. Snabbverkande och behöver inte eftersköljas.

Utan parfym | art.nr: 1958

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Benzylalkohol, 2,2-metyliminodietanol, 2-Fenoxietanol och tensid.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Ingen skyddsutrustning krävs.
Faroangivelser Skadlig vid förtäring. Orsakar allvarlig ögonirritation.
Dosering från 5% lösning
Ph 10 i koncentrat.