Renofix 5L

För borttagning av golvpolish, vax och andra typer av grunderingar på alla typer av golv. Löser effektivt upp alla typer av vax och polish utan att skada eller missfärga underlaget.

Utan parfym | art.nr: 1195

Högupplöst bild

Produktblad

Säkerhetsdatablad

Teknisk data

Ingredienser Vatten, tensid och lösningsförmedlare.
Total hållbarhet 730 dagar
Skyddsangivelser Använd skyddshandskar. Undvik kontakt med ögonen
Faroangivelser Orsakar allvarlig ögonirritation.
Ph ca 10,8 i koncentrat, ca 10 i brukslösning.
Dosering från 1 % lösning.